İLERİ ATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

 

Eğitim  Hakkında:

 – Kişisel güvenlik tedbirleri, Kişi Koruma, Özel Güvenlik Görevlisi olarak hizmet veren personel, kolluk teşkilatı mensupları ile silah taşıma ya da bulundurma ruhsatına sahip olan sivil vatandaşlar bu eğitimi alabilir. – Bu eğitim teorik ve pratik (poligon atışı) olarak iki kısım halinde icra edilecektir.

 Kayıt  İçin  Gerekli  Evraklar:

 – Nüfus cüzdanı fotokopisi

– Kişi Koruma veya Özel Güvenlik Görevlisi olarak hizmet veren personel için 5188 sayılı kanuna göre düzenlenmiş Özel Güvenlik Kimlik fotokopisi

– Silah sahipleri için silah ruhsatı fotokopisi

  Kayıt Şartları :

– 6136 sayılı kanuna muhalefet sebebiyle ceza almamış olmak

– Kamu haklarından yoksun olmamak

– Temel silah atış eğitimi almış olmak

 Süre :

 – 3 Kur

–  Birer saatten toplam 3 Saat

 Kapsam:

  – Ayakta Atış

– Çökerek Atış

– Yürüyerek Atış

– İki Ayrı Hedefe Atış

– Rehine Hedefine Atış

– Şarjör Değiştirerek Atış

– Duble Atış – Sınav

(Başarı kriteri 25 mermide 18 mermi) * Her kurda 100 atış yapılacak, toplam 300 mermi kullanılacaktır.

 Sertifika :  Katılım sertifikası verilecektir.

Başa dön
SAN POLİGON